Van materiaal, kerndoel naar app
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Onderbouw

Middenbouw

 

Kleine getallenlijn opbouw


Kralentrapjes

  • Oefenen van het tellen
  • Sommen maken

 

Getalrekken (10-20 / 10-100)

  • Inzicht in de rangorde van de getallen
  • Naam, hoeveelheid , symbool

 

Honderdbord

  • Inzicht in de rangorde en plaats van de getallen 1-100 in Romeinse cijfers 
  • Opbouw van de Romeinse cijfers
  • Getalstructuren: even en oneven getallen
  • Patronen leggen

 

Koppeling kosmische educatie:

Beschavingen | Tijdvak 2 | Grieken en Romeinen

 

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)