Van materiaal, kerndoel naar app
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Gebruik jij Gynzy al voor onderwijs op afstand?
Ontdek het stappenplan!
(Advertentie voor leraar of ouder)

Onderbouw

Middenbouw

 

Kleine getallenlijn opbouw


Kralentrapjes

  • Oefenen van het tellen
  • Sommen maken

 

Getalrekken (10-20 / 10-100)

  • Inzicht in de rangorde van de getallen
  • Naam, hoeveelheid , symbool

 

Honderdbord

  • Inzicht in de rangorde en plaats van de getallen 1-100 in Romeinse cijfers 
  • Opbouw van de Romeinse cijfers
  • Getalstructuren: even en oneven getallen
  • Patronen leggen

 

Koppeling kosmische educatie:

Beschavingen | Tijdvak 2 | Grieken en Romeinen

 

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Inspiratie voor les op afstand!
De Rolf groep helpt je graag met activiteiten voor thuis en tips.
(Advertentie voor leraar of ouder)
Gebruik jij Gynzy al voor onderwijs op afstand?
Ontdek het stappenplan!
(Advertentie voor leraar of ouder)