Van materiaal, kerndoel naar app
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Zintuiglijk materiaal

Rode stokken


Rekenstokken

 • Tellen tot 10


Telbakjes

 • Oefenen van het tellen
 • Combinatie cijfer en hoeveelheid
 • Begrip 0

 

Cijfers en fiches

 • Cijfer en hoeveelheid
 • Volgorde van de cijfers
 • Even en oneven

 

Kralentrapjes

Doel: optellen en aftrekken tot de 100

 

Getalrekken 10-20

Naam, hoeveelheid en symbool 11 t/m 19 


Getalrekken 10-100
Naam, hoeveelheid en symbool 10 t/m 99

 

Honderdbord

Inoefenen en inzicht van de plaats van de getallen

 

Korte kettingen | kralenrek

 • Inoefenen van tellen
 • Sprongsgewijs tellen
 • kwadraten

 

Vermenigvuldigbord

Aanbieden van de tafels t/m 10

 

Pythagorasbord

Inoefenen van de tafels

 

Deelbord

Delingen waarbij het deeltal niet groter is dan 81 en deler niet groter dan 9.

 

Lange kettingen | kralenrek

 • Inoefenen van tellen
 • Sprongsgewijs tellen
 • kwadraten en kubussen

 

Gouden materiaal

 • Leren van het tientallig stelsel
 • Combineren hoeveelheid-symbool (getalkaarten)
 • Bewerkingen

 

Fichesspel

 • Vier bewerkingen in meer abstracte vorm leren.

 

Klein telraam

 • Getalwaarde tot 9999
 • Optel- en aftreksommen tot 9999
 • Met wisselen en zonder wisselen

 

Groot telraam

 • Getalwaarde tot 10.000.000
 • Optel- en aftreksommen tot 10.000.000
 • Met wisselen en zonder wisselen

 

Groot vermenigvuldigbord

 • Maken van grote vermenigvuldigingen
 • Overgang naar standaardprocdure op papier

 

Deelbak

 • Maken van grote delingen
 • Overgang naar standaardprocedure op papier

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
Sommenmaker.nl
Werkbladen printen en online oefenen. Tafels, optellen, aftrekken, cijferen, stipsommen en meer.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Maria Montessori heeft veel materialen laten ontwerpen door Albert Nienhuis. Deze materialen zijn gematerialiseerde abstraties. Ieder materiaal heeft een doel in zich.

Na een aanbieding kan een kind het geleerde gaan oefenen. Dat kan op papier maar ook op de iPad.

 

De iPad oefeningen sluiten hierbij goed aan bij de leerlijn.

 

(Advertentie voor leraar of ouder)